Skip directly to content

10-22-2010 Sıla'i Rahim ve Hediyeleşmek

وَلَاتَنْسَوُاالْفَضْلَبَيْنَكُمْاِنَّاللّهَبِمَاتَعْمَلُونَبَصير

Muhterem Mü’minler!

Sıla-i rahim; gerek kan, gerekse evlilik vesilesiyle oluşan akrabalara iyilik ve yardımda bulunmak, onlarla irtibatı devamlı hale getirmek demektir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez”1 buyurmaktadır. Fahr-i Kâinât Efendimiz sıla-i rahmin önemini şu sözleriyle ifade etmektedir: “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin.”2 Sıla-i rahim görevini ihmal etmek Allah’ın rahmetinin üzerimizden kesilmesine sebeptir. Sevgili Peygamberimiz: “Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez”3 buyurmaktadır.

Aziz Mü’minler!

Akrabalarımız, özellikle hala, teyze, amca, dayı, gibi yakınlarımız, aileden sayılır. Bu kişileri ziyaret etmenin, onlara iyilikte bulunmanın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Başta bayramlar olmak üzere, akrabalarımızı ziyaret etmek, mümkünse onlara hediyeler götürmek, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendirir, dargınlıkları sona erdirir. Özellikle yaşlılar yalnız olmadıkları, çevrelerinde kendilerini arayıp soran yakınlarının bulunduğu inancı ile hayatlarını huzur ve mutluluk içinde geçirirler.

Peygamber Efendimiz akrabaya yapılan iyilik konusunda şöyle buyurmaktadır:“Yoksula verilen sadaka bir sadaka, akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer: Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır.4 “Hediyeleşiniz ki, birbirinize olan sevginiz artsın”5 buyuran Efendimiz hem hediye alır hem de karşılığında bir şeyler hediye ederdi. Hediyeleşmenin insanları nasıl birbirine yaklaştırdığını anlatmak için de:“Hediyeleşiniz, zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder”6 buyururdu.

Hutbemi bir ayet-i kerime meali ile bitirmek istiyorum:“Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.”7

Respected Muslims

Sıla-i Rahim means, doing good deeds and helping to the relatives (who are either by blood or marriage) and keeping connections with them, continuously. The Almighty Allah says in the Holy Qur’an “Worship Allah, and join none with Him in worship; and do good – to parents, kinsfolk, orphans, those in need, neighbors who are of kin neighbors who are strangers, the Companion by your side, the way-farer (you meet), and what your right hands possess: for Allah loves not the arrogant, the conceited.” Our beloved Prophet (pbuh) clarifies the significance of bond of kinship by these words “He, who desires ample provisions and his life be prolonged, should maintain good ties with his blood relations.”Neglecting such duty like the bond of kinship will cause the stop of God’s mercy. Our Prophet says “The person who severs the bond of kinship will not enter Jannah.”

Dear Brothers

Our relatives like aunts and uncles count as a member of our family. Our visits and kind behaviors to these people are considerably significant. Firstly in the religious festivals, visiting kinsman from time to time, if possible, bringing gifts for them, would strengthen our connections, end the crossness. Especially, the elderly would live happily and in peace with the belief of that they are not alone and that they have relatives who look after them. Our Prophet, about the goodness that would be done to relatives, says, “Charity towards a poor person is charity, and towards a relation is both charity and maintaining the ties (of kinship).“ Our Prophet points out the importance of giving gifts by saying “If you give each other gifts, your affection would increase. Give each other gifts, because giving gifts to each other will eliminate the rancor and hatred in your hearts.” I would like to finish my khutbah with a verse from our Holy Quran “And do not forget liberality between yourselves. Truly, Allah is All-seer of what you do.”

 


1-Nisâ,4/36 2-Buhârî,“Edeb”,12;Müslim,“Birr”,20-21 3-Buhârî,“Edeb”,10;Müslim,“İman”,14 4-Tirmizî,“Zekat”,26;EbûDâvûd,“Savm”21 5-Muvatta,“Hüsnü’l-hulk,16 6-Tirmizî,“Velâ”,6. 7-Bakara 237